ORGANI UPRAVLJANJA

Ravnatelj je pedagoški vodja in posvetovalni organ šole. V strukturo organov šole spadata še Svet šole-zavoda in Svet staršev.

Svet šole-zavoda sestavlja enajst članov:

 • trije predstavniki ustanovitelja (občina)
 • trije predstavniki staršev
 • pet predstavnikov šole (zaposleni)

Člani Sveta zavoda:

 1. MATEJA TURIČNIK – predstavnica šole, predsednica sveta zavoda
 2. DAMIJANA POBERŽNIK – predstavnica šole
 3. KATJA APAT ROŽIČ – predstavnica šole
 4. NATAŠA SLEMENIK – predstavnica  šole
 5. RENATE BAŠEK – predstavnica šole
 6. LUCIJA FINK – predstavnica občine
 7. VESNA NOVAK TEMNIKER – predstavnica občine
 8. DARJA MERKAČ – predstavnica občine
 9. SEBASTIJAN SLEMENIK – predstavnik staršev, podpredsednik sveta zavoda
 10. BOJAN PRAPROTNIK – predstavnik staršev
 11. BLAŽ KAKER – predstavnik staršev

Predsednica Sveta zavoda je Mateja Turičnik, podpredsednik pa Sebastijan Slemenik.

Svet staršev sestavljajo po en predstavnik staršev iz vsakega oddelka – na šoli Šmartno imamo v šolskem letu 2020/21 osemnajst (18) oddelkov.
Člani Sveta staršev so:

RAZRED

PREDSTAVNIK IME IN PRIIMEK

1. razred

Miha Vrčkovnik

 

Lija Šavc

2. razred

Tanja Stopernik

 

Blaž Kaker

3. razred 

Miha Hrastelj

 

Marina Mencinger

4. razred

Metka Rader

 

Darija Perše Zoretič

5. razred

Tomaž Osojnik

 

Petra Verhovnik

6. razred

Jerneja Rošer

 

Maja Kotnik

7. razred

Suzana Kovše Breznik

 

Helena Kac

8. razred

Rijnen Rosalia Wilhelmina

 

Sebastjan Slemenik

9. razred

Albert Gradišnik

 

Ksenija Uršej

V šolskem letu 2020/21 je predsednica sveta staršev Darija Perše Zoretič, namestnik pa Albert Gradišnik.

STROKOVNI ORGANI

Strokovni organi šole so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razredniki,
– strokovni aktivi.

Naloge, obveznosti in pravice strokovnih organov šole opredeljuje Zakon o osnovni šoli.

 

(Skupno 836 obiskov, današnjih obiskov 3)