V letošnjem šolskem letu se je naša šola priključila pilotnemu projektu Krepitev integritete otrok v šoli. Projekt poteka pod okriljem Komisije za preprečevanje korupcije in Zavoda RS za šolstvo. Integriteta je skladnost med besedami in dejanji. Posameznik, ki je v integriteti, dela, kar govori, ter podpira, izraža, širi in živi vrednote kot so: sočutnost, empatija, strpnost, poštenost, dobrodelnost, solidarnost ter družbena odgovornost. Namen projekta je krepitev integritete družbe skozi vse ravni izobraževalnega sistema.

Pri razvoju in vzgoji otrok so zelo pomembne vrednote integritete, ki jih razvijajo v odgovorne državljane sveta. Zato si s projektom prizadevamo za razvoj samozavestnih, odločnih in aktivnih mladih, ki stojijo za svojimi vrednotami in odločitvami.

Na šoli se že vrsto let trudimo učencem privzgojiti vrednote kot so skrb za okolje, solidarnost, odgovornost do sebe, drugih in narave. S projektom pa bomo skozi izvajanje projekta vsebine vključili v vse dejavnosti, ki kakor koli pozitivno vplivajo na integriteto učencev.

S fokusiranimi dejavnostmi si bomo zaposleni na šoli še bolj prizadevali za razvoj samozavestnih, odločnih in aktivnih mladostnikov, ki stojijo za svojimi vrednotami in odločitvami.

RODITELJSKI SESTANEK – RAZRED 5 A

(Skupno 458 obiskov, današnjih obiskov 1)