AKTUALNO

PRAVILNIKI, POSLOVNIKI IN NAČRTI

Letni delovni načrt

Pravilnik o statusu učenca športnika in kulturnika

Vzgojni načrt

Pravila šolskega reda

Hišni red

Razvojni načrt

Načrt varnih šolskih poti

Pravila o šolski prehrani

Evidenca kršitev pravil

Pravilnik o vzgojnih opominih

Poslovnik sveta staršev

Notranja prijava kršitev in zaščita prijaviteljev

Odlok o ustanovitvi  javnega VIZ-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu

VLOGE, POTRDILA, SOGLASJA

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Katalog informacij javnega značaja

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

Pravica do ugovora

Prijava kršitve varstva osebnih podatkov

Zahteva za izbris podatkov

Zahteva za omejitev obdelave

Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

ZAPISNIKI – SVET STARŠEV

ZAPISNIKI – SVET ZAVODA

Šolsko leto 2023-2024:

Zapisnik – 27. 9. 2023

Šolsko leto 2022-2023:

Zapisnik – 27. 9. 2022

Zapisnik – 14. 3. 2023

Šolsko leto 2023-2024:

Zapisnik – 27. 9. 2023

Šolsko leto 2022-2023:

Zapisnik – 27. 9. 2022

Zapisnik – 14. 3. 2023

ZA UČENCE

OSTALO

POVEZAVE

Področje osnovnošolskega izobraževanja

Veljavni predpisi s področja vzgoje in izobraževanja

Priporočila staršem za zmanjšanje tveganja za pojav duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih

Brezžična omrežja in elektromagnetno valovanje

Brošura -_elektromagnetna sevanja_naprave WIFI in zdravje

Letak_naprave WIFI in zdravje – pogosta vprašanja in odgovori

Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v VIZ

(Skupno 573 obiskov, današnjih obiskov 1)