PODALJŠANO BIVANJE

Oddelki podaljšanega bivanja se pričnejo ob 11.50, oziroma po končanem pouku, in trajajo do 16.00. Obiskujejo jih učenci od 1. do 5. razreda.
Učitelji posameznega razreda smo v šolskem letu 2023/24 dosegljivi na naslednjih telefonskih številkah:

1. razred   040 288 945

2. razred   040 288 841 

3. razred   040 288 857

4. razred   040 288 851

5. razred   040 288 845

V času podaljšanega bivanja se izmenjujejo naslednje dejavnosti:

–         priprava na kosilo in kosilo,

–         sprostitvene dejavnosti,

–         samostojno učenje,

–         ustvarjalno preživljanje časa.

V času podaljšanega bivanja lahko učenci obiskujejo izbrane interesne dejavnosti.

PRIPRAVA NA KOSILO IN KOSILO

Večina učencev, ki obiskuje oddelke podaljšanega bivanja, kosi v šoli. Učence učimo pomena zdrave prehrane, primernega obnašanja pri jedi, uporabe jedilnega pribora. Navajamo jih uporabljati vljudnostne izraze pri kosilu, na pospravljanje za sabo. Spoznavajo pomen higienskih navad.

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI

Namenjene so predvsem psihični razbremenitvi učencev. V tem času se učenci igrajo različne igre: domišljijske, konstruktivne, družabne … Poskrbimo, da so tudi športno aktivni. V primeru lepega vremena se igrajo na šolskem igrišču ali v šolski telovadnici. Občasno si ogledamo risanko, mladinski film ali v računalniški učilnici igramo didaktične igre.

SAMOSTOJNO UČENJE

V tem času učenci naredijo domačo nalogo, pogosto pa rešujejo različne dodatne naloge, predvsem grafomotorične, logične ali matematične.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA

V tem času potekajo različne aktivnosti. Z učenci pojemo, plešemo, beremo in dramatiziramo, predvsem pa ustvarjamo različne likovne in tehnične izdelke. Izdelke razstavimo na hodniku, panojih ali jih odnesejo domov.

JUTRANJE  VARSTVO 

Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.10 do 8.10, in sicer v učilnici 1. razreda. V času od 7.10 do 8.10 se skupina jutranjega varstva 1. razreda zaradi večjega števila učencev razdeli na dve skupini.
 
Za učence od 2. do 5. razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.40 do 8.10.
*
*
*
——
(Skupno 1.370 obiskov, današnjih obiskov 1)